SAHİM-SEN Başkanı Akarken: Algılar ve gerçekler!

SAHİM-SEN Başkanı Akarken: Algılar ve gerçekler!
24.02.2024
A+
A-

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken: TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle sağlıkta ceza yasası getirilmiştir!

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Anayasa Mahkemesi isteğine göre düzenlenmiştir’ diyen sağlık bakanımıza seslenmek isteriz. Sayın bakanımız, içeriği itibarıyla anayasaya aykırı çok sayıda hüküm içeren bir yasadır. Sağlıkta ceza yasası getirilmiştir” yorumunda bulundu.

Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen 16 maddelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanunun kabul edilmesinde emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti.

SAĞLIKTA CEZA YASASI GETİRİLMİŞTİR

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu’nda “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrası teklif kabul edildi.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Akarken, “Algılar ve gerçekler diye özetlemek isterim bu yeni yasayı… ‘Anayasa mahkemesi isteğine göre düzenlenmiştir’ diyen sağlık bakanımıza seslenmek isteriz. Sayın bakanımız, içeriği itibariyle anayasaya aykırı çok sayıda hüküm içeren bir yasadır. Sağlıkta ceza yasası getirilmiştir. Tüm uğraşa rağmen noktasına virgülüne dokunmadan yasa haline getirilmiştir. Ebelerin görev tanımı düzenlenirken yetkileri artırılma görünümü verilmiş ama mali haklarında hak ettiklerini alamamışlardır. Ayrıca sağlık hizmet sınıfında 39 branş vardır. Sadece ebelerin görev tanımlarının düzenlenerek sadece yetkilerinin artırılması yeterli değildir. Madem bir düzenleme yapılacak 39 sağlık branşının hepsinde yapılıp günümüzün şartlarına uyarlanması gerekmekteydi. Hep söyledik, söylüyoruz: Yetersiz personellerle sağlık hizmeti verilmekte! Çağın gerisinde kalan görev tanımlarıyla personel çalıştırılmakta. Bedenen ve ruhen personel yıprandı. Personellerden psikolojik destek alanların sayısı günden güne artıyor.” dedi.

YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Yeni düzenlemeye göre mesleğini serbest olarak icra eden diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde görev alacak.

Ayrıca acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına da sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı veriliyor.

İlaç üretimi ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişilerin taşıması gereken nitelik ve şartlar sağlık bakanlığınca belirlenecek. Bu doğrultuda bakanlık düzenleme yapma yetkisine sahip olacak.

Eczanelerde yapılacak teftişler, sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veyahut sağlık bakanlığı veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler veya eczacılar tarafından yapılacak.

Düzenlemeyle yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan artırılarak ödenecek.

Üniversiteler, sağlık bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle kullanım protokolleri yaparak, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecek. Öğretim elemanları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmeti sunumu için sözleşme imzalanabilecek.

Düzenleme ile herhangi bir tedavi yöntemi veya ruhsat veya izin alınmış olsa dahi beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için sağlık bakanlığından izin alınacak.

Akarken şöyle konuştu:

“Bu düzenlemeye birçok kesim yasallaşmış dedi yeniden düzenleme yapılsın itirazlarına rağmen kabul edile yasa maalesef halkımızın sağlığını değil, sağlıkla ilgili şirketlerin menfaatlerini önceleyen, başta hekimler olmak üzere sağlık kurum çalışanlarını bedenen ruhen bitirme mesleklerini icra etmesinin önüne geçen yasadır. Öncelikle vatandaşın hastaneye ulaşma sorunun çözülmesi ve sağlık kurum çalışanlarının özlük haklarının görev tanımlarının ivedi çözülmesi yasalarla şarttır. Eğitim ve sağlık bir ülkenin temel taşıdır. Taşın birinin yerinden oynamasını istemiyoruz.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.